MẶT BÀN MOSAIC

Sắp xếp


Mặt bàn Mosaic - 0029

              Mã sản phẩm:          M - 0029 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0028

              Mã sản phẩm:          M - 0028 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0027

              Mã sản phẩm:          M - 0027 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0026

                Mã sản phẩm:          M - 0026 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0025

                  Mã sản phẩm:          M - 0025 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0024

                  Mã sản phẩm:          M - 0024 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0023

                  Mã sản phẩm:          M - 0023 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0022

Mã số sản phẩm: M - 0022 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0021

                   Mã số sản phẩm:          M - 0021 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0020

                    Mã sản phẩm:            M - 0020 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0019

                  Mã sản phẩm:          M - 0019 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0018

                    Mã sản phẩm:            M - 0018 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.  

Mặt bàn Mosaic - 0017

                     Mã sản phẩm:           M - 0017 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0016

                    Mã sản phẩm:           M - 0016 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0015

                     Mã sản phẩm:            M - 0015 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0014

                       Mã sản phẩm:           M - 0014 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0013

                     Mã sản phẩm:            M - 0013 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0012

                  Mã sản phẩm:           M - 0012 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.  

Mặt bàn Mosaic - 0011

                  Mã sản phẩm:            M - 0011 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 0010

                    Mã sản phẩm:           M - 0010 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Mặt bàn Mosaic - 009

                     Mã sản phẩm:           M - 009 Mặt bàn đá Mosaic là sự sắp xếp các viên đá lớn, nhỏ có hình dạng khác nhau thành các hoa văn, hình ảnh hoặc họa tiết đa dạng. Và được chế tác thủ công tỉ mỉ, công phu. Mặt bàn mosaic không chỉ là một sản phẩm nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, mang lại vẻ đẹp độc đáo và sự sang trọng cho không gian sống của bạn.

Hiển thị 1 - 21 / 29 kết quả

Kích thước:  100 x 100 x 2 (cm): 3.400.000-3.550.000 vnd/cái

Kích thước:   90 x 90 x 2 (cm): 2.750.000 – 2.900.000 đvn/cái 

Kích thước:   80 x 80 x 2 (cm): 2.170.000– 2.270.000 vnd/cái

Kích thước:  70 x 70 x 2 (cm):1.700.000 – 1.850.000 đvn/cái

Đã thêm vào giỏ hàng